Natural Killer cells are

Your body's first line of defence

THE AVERAGE ADULT PRODUCES AROUND 5,000 CANCEROUS CELLS EVERY DAY

เพื่อต่อสู้กับเซลล์มะเร็งร้ายเหล่านี้ ร่างกายของเราจึงสร้าง Natural Killer cells (เซลล์เพชรฆาต) ซึ่งนี่คือการตอบสนองแรกของร่างกายมนุษย์ และเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อจัดการกับเซลล์มะเร็งก่อนที่มันจะพัฒนาหรือแพร่กระจายต่อไปในอนาคต

แต่ในบางครั้งเซลล์เพชรฆาต (NK Cells) ของคุณอาจจะทำงานได้ไม่ดีแม้จะมีอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราตกอยู่ภายใต้สภาวะความเครียด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมดีซจึงได้พัฒนาขอบเขตของการรักษาด้วย NK Cell ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

My video
My video
My video
My video
01

The immune system

เป็นไปไม่ได้เลยเลยที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างปราศจากเชื้อโรค,แบคทีเรียที่เป็นอันตราย และไวรัส ด้วยเหตุผลนี้ ร่างกายของคนเราจึงได้พัฒนาเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆขึ้นมาอย่างเป็นพิเศษเพื่อร่วมมือกันในการป้องกันและต่อสู้กับโรคร้าย

ระบบภูมิคุ้มกันจะประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือขาวที่แตกต่างกันถึง 8 ชนิด เช่น neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes และ lymphocytes.

Lymphocytes ถูกสร้างขึ้นโดยระบบภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้องร่างกายจากไวรัสและเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์แปลกปลอม มีความสามารถในการตรวจจับและระบุแอนติเจนก่อนที่เซลล์จะติดเชื้อ นอกจากนี้ยังทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อแล้วหรือเซลล์มะเร็ง lymphocyteนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด

T cells ช่วยทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อแล้ว และจะส่งสัญญาณเตือนไปยังเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆให้รู้ว่าขณะนี้ได้มีเชื้อโรคอยู่ในร่างกาย B cells จะผลิตแอนติบอดีเพื่อช่วยในการต่อต้านโรค นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันแบบระยะยาวอีกด้วย NK cells จะไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด และเมื่อใดที่พบเจอกับเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส พวกมันจะตรงเข้าทำลายโดยทันที

Next

Legend
02

Introduction to NK cells

เซลล์เพชรฆาต หรือ NK Cells เป็นหนึ่งในระบบภูมิคุ้มกันที่ทรงพลังมากที่สุด พวกมันจะไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด เพื่อคอยตามล่าเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส เมื่อใดที่พบ มันจะมุ่งตรงเข้าไปโอบล้อม และทำลายเซลล์เหล่านั้น โดยการหลั่งสารเคมีซึ่งสามารถทำลายเยื่อหุ้มของเซลล์นำโรคได้ เป็นเหตุให้เซลล์แตกและถูกทำลายในที่สุด

Next

Legend
03

Cancer and immunity

ในร่างกายมนุษย์มีเซลล์นับ 60 ล้านล้านเซลล์ มีทั้งที่กำลังเจริญเติบโต กำลังแบ่งตัว และกำลังซ่อมแซม เพื่อช่วยให้ร่างกายเราทำงานได้เต็มที่และมีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากเซลล์นับล้านๆมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลา บางครั้งอาจเกิดการเพิ่มจำนวนที่ผิดพลาด ซึ่งนำไปสู่การกลายพันธุ์ในระดับเซลล์และก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมา

โดยปกติแล้ว สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะกังวล ผู้คนมากมายสามารถดำรงชีวิตได้โดยปราศจากเซลล์กลายพันธุ์ที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็ง ด้วยเขาเหล่านั้นมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง มะเร็งจึงนับเป็นการคุกคามที่เล็กน้อยมาก ดังนั้นร่างกายของเขาจึงตอบสนองต่อการป้องกันตามธรรมชาติซึ่งสามารถสู้กับเซลล์ผิดปกติเหล่านี้ได้

Next

Legend
04

The importance of active NK cells

อายุ หรือ การเผชิญความเครียด ล้วนส่งผลให้ NK Cells มีประสิทธิภาพลดลง ซึ่งนี่คือสิ่งที่ลดทอนความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันได้มากพอที่จะทำให้เซลล์ที่กลายพันธุ์เหล่านี้หลุดลอดการป้องกันของร่างกายและพัฒนาสู่การเป็นมะเร็งร้ายที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

ในคนที่มีสุขภาพแข็งแรง NK Cells จะตื่นตัวเสมอสำหรับเซลล์มะเร็งและเข้าทำลายเซลล์พวกนี้ได้ก่อนที่จะเป็นอันตราย

ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการมีระดับการทำงานของ NK Cells ที่สูงในร่างกาย เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง และขยายผลสู่ร่างกายที่แข็งแรง ดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่แข็งแรงขึ้น จะทำให้โอกาสป่วยหรือการเสื่อมสภาพที่จะกลายเป็นโรคภัยนั้นลดน้อยลงไปด้วย

Next

Legend
01

The immune system

เป็นไปไม่ได้เลยเลยที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างปราศจากเชื้อโรค,แบคทีเรียที่เป็นอันตราย และไวรัส ด้วยเหตุผลนี้ ร่างกายของคนเราจึงได้พัฒนาเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆขึ้นมาอย่างเป็นพิเศษเพื่อร่วมมือกันในการป้องกันและต่อสู้กับโรคร้าย

ระบบภูมิคุ้มกันจะประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือขาวที่แตกต่างกันถึง 8 ชนิด เช่น neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes และ lymphocytes.

Lymphocytes ถูกสร้างขึ้นโดยระบบภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้องร่างกายจากไวรัสและเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์แปลกปลอม มีความสามารถในการตรวจจับและระบุแอนติเจนก่อนที่เซลล์จะติดเชื้อ นอกจากนี้ยังทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อแล้วหรือเซลล์มะเร็ง lymphocyteนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด

T cells ช่วยทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อแล้ว และจะส่งสัญญาณเตือนไปยังเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆให้รู้ว่าขณะนี้ได้มีเชื้อโรคอยู่ในร่างกาย B cells จะผลิตแอนติบอดีเพื่อช่วยในการต่อต้านโรค นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันแบบระยะยาวอีกด้วย NK cells จะไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด และเมื่อใดที่พบเจอกับเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส พวกมันจะตรงเข้าทำลายโดยทันที

02

Introduction to NK cells

เซลล์เพชรฆาต หรือ NK Cells เป็นหนึ่งในระบบภูมิคุ้มกันที่ทรงพลังมากที่สุด พวกมันจะไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด เพื่อคอยตามล่าเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส เมื่อใดที่พบ มันจะมุ่งตรงเข้าไปโอบล้อม และทำลายเซลล์เหล่านั้น โดยการหลั่งสารเคมีซึ่งสามารถทำลายเยื่อหุ้มของเซลล์นำโรคได้ เป็นเหตุให้เซลล์แตกและถูกทำลายในที่สุด

03

Cancer and immunity

ในร่างกายมนุษย์มีเซลล์นับ 60 ล้านล้านเซลล์ มีทั้งที่กำลังเจริญเติบโต กำลังแบ่งตัว และกำลังซ่อมแซม เพื่อช่วยให้ร่างกายเราทำงานได้เต็มที่และมีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากเซลล์นับล้านๆมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลา บางครั้งอาจเกิดการเพิ่มจำนวนที่ผิดพลาด ซึ่งนำไปสู่การกลายพันธุ์ในระดับเซลล์และก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมา

โดยปกติแล้ว สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะกังวล ผู้คนมากมายสามารถดำรงชีวิตได้โดยปราศจากเซลล์กลายพันธุ์ที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็ง ด้วยเขาเหล่านั้นมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง มะเร็งจึงนับเป็นการคุกคามที่เล็กน้อยมาก ดังนั้นร่างกายของเขาจึงตอบสนองต่อการป้องกันตามธรรมชาติซึ่งสามารถสู้กับเซลล์ผิดปกติเหล่านี้ได้

04

The importance of active NK cells

อายุ หรือ การเผชิญความเครียด ล้วนส่งผลให้ NK Cells มีประสิทธิภาพลดลง ซึ่งนี่คือสิ่งที่ลดทอนความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันได้มากพอที่จะทำให้เซลล์ที่กลายพันธุ์เหล่านี้หลุดลอดการป้องกันของร่างกายและพัฒนาสู่การเป็นมะเร็งร้ายที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

ในคนที่มีสุขภาพแข็งแรง NK Cells จะตื่นตัวเสมอสำหรับเซลล์มะเร็งและเข้าทำลายเซลล์พวกนี้ได้ก่อนที่จะเป็นอันตราย

ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการมีระดับการทำงานของ NK Cells ที่สูงในร่างกาย เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง และขยายผลสู่ร่างกายที่แข็งแรง ดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่แข็งแรงขึ้น จะทำให้โอกาสป่วยหรือการเสื่อมสภาพที่จะกลายเป็นโรคภัยนั้นลดน้อยลงไปด้วย

Controlling your NK cell activity

เพื่อประเมินความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันสำหรับคุณ, เมดีซมอบบริการที่เป็นครั้งแรกของการทดสอบภูมิคุ้มกันซึ่งสามารถวัดว่า NK Cell ของคุณมีการทำงานเป็นอย่างไร เพื่อให้คุณประเมินสุขภาพในปัจจุบันและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคได้อย่างแม่นยำ
หากการทำงานของ NK Cell ของคุณอยู่ในระดับต่ำ เราพร้อมดูแลคุณด้วยนวัตกรรมใหม่ การรักษาด้วยการเพิ่ม NK Cell

NK cell test and treatment

NK cell test and treatment

เรียนรู้เกี่ยวกับความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันและสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อเพิ่มการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกาย กับการรักษาด้วยNK Cellที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพของเมดีซ

Learn more
Immune optimum

Immune optimum

ดูแลระบบภูมิคุ้มกันของคุณด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเรา “Immune Optimum supplement”

Learn more

Our branches

เมื่อคุณเลือกเมดีซคลินิก เราการันตีได้ว่า คุณจะได้รับบริการระดับโลกพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัย

Find your nearest clinic

About Medeze

ถึงเวลาที่โชคชะตาอยู่ในมือของคุณ ด้วยอำนาจในการควบคุมสุขภาพของคุณเอง เมดีซได้นำการวิจัยและประสบการณ์ในหลายปีที่ผ่านมา พร้อมบริการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าสูงสุด เพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ลูกค้าของเราสามารถควบคุมอนาคตของพวกเขาได้จริง

Learn more